Vantaan ammattiopisto Varialle tv-spotti

Preesens suunitteli Vantaan ammattiopisto Varialle tv-spotin. Tuotannosta vastasi Final Cut Productions Oy.

Spotti kuvastaa Varian monialaisuutta, tekemällä opiskelua ja yhteisöllisyyttä. Spotti kuvattiin Varian toimipisteissä, ja näyttelijöinä toimivat Varian omat opiskelijat.