Preesens i din tjänst

Kärnan i vår verksamhet är att planera och förverkliga en sådan marknadsföringskommunikation som uppfyller våra kunders behov och önskningar, och med sunda kostnader. Vi sätter allt vårt kunnande på spel, så att önskat resultat uppnås.

Vi strävar efter att serva våra kunder så flexibelt och snabbt som möjligt – god betjäning är för oss en självklar sak. Vi håller fast vid givna tidtabeller och kostnadsförslag. Varje kund, såväl liten som stor, är lika viktig för oss.

Företagsprofil och grafiska anvisningar

Företagsprofilen är summan av många delfaktorer. Från oss får du en helhetsbetonad planering av olika delområden allt från logo och firmamärke ända till företagspresenter och arbetsklädsel. Vi kläcker idéer till skyltar och vägvisare och vi skapar ett visuellt utseende på visitkort, foldrar och blanketter.

Trycksaker

Vi producerar högklassigt och med yrkesskicklighet broschyrer, produktkataloger, årsberättelser, affischer, kundtidningar, direktreklamer osv. För tryckningarna anlitar vi effektiva och pålitliga underleverantörer, de flesta sådana som vi har samarbetat med redan i många år.

Reklam i olika medier

Vi kläcker idéer och planerar traditionella tidningsannonser, radio- och TV-reklamer samt utomhusreklam. Vi kan antingen kartlägga de medier, som riktar sig till målgruppen eller förfara på basis av en färdig mediaplan.

Fotografering

Produkt- och miljöfotograferingarna sköter vi behändigt i våra egna studior. I samband med vårt kontorshus har vi en 126 m2 stor studio, och dessutom har vi en skild produktfotostudio för mindre fotobehov.

Elektronisk media

Internet är oftast den första platsen, där man söker information om ett företag. Därför är fungerande, tydliga och informativa sidor en viktig del av effektiv kommunikation. Naturligtvis bör sidornas visuella utseende överensstämma med företagets övriga profil. Vi planerar och producerar internetsidor samt t.ex. bannerreklamer.

Förpackningsdesign

Ofta väljer konsumenten en vara enbart på basis av förpackningen. En bra förpackning säljer, höjer produktens värde och är praktisk. Vi planerar förpackningar och etiketter för allehanda produkter.

Butiksreklam

Butiken är ett effektiv medium. Ofta sker köpbesluten först i butiken, därför lönar det sig att satsa på butiksreklam. Anlita oss om du behöver enstaka butiksmaterial, såsom halster, affischer eller hylltalare, eller större helheter och planering av kampanjer.