Välkommen till Preesens!

Reklambyrå Preesens har levt ett kreativt och innovativt liv redan i 40 år, så vi har erfarenhet av rätt många olika typers uppgifter och uppdrag både vad gäller konsument- som b2b-reklam.

Vi är en liten men effektiv och iderik byrå. Vi sköter smidigt och kostnadseffektivt alla projekt, det må sen vara frågan om ett enskilt uppdrag eller om en vidlyftig helhet.

Vi har även erfarenhet av att tillämpa internationellt material så att det passar till finländska förhållanden.

Vid behov anlitar vi, som hjälp åt vårt eget gäng, det nätverk av samarbetskompanjoner och experter, som omger oss.

Mest har vi lärt oss av våra fordrande kunder. Vi strävar till långvariga kundrelationer: då känner vi våra kunder och våra kunder känner oss. Tack vare ett långt samarbete och ömsesidigt förtroende fortskrider arbetet utan besvär, gott resultat uppnås och tid och pengar sparas.

Ring eller kom och hälsa på oss, så får vi talas vid.